Tiếp tục với seri dán giếng trời mùa nắng nóng

 
Ngoài việc giảm nóng hiệu quả thì dán film cách nhiệt còn bảo vệ nội thất khỏi bị hư hại bạc màu .