Bmw 320i thay đổi 1 số chi tiết nhỏ

  • Dán đèn màu khói. 
  • Thay đổi các chi tiết nhựa nội thất.