Mercedes C300 dán phim, dọn nội thất và tẩy ố kính